مردم ,زمینی ,شرایط ,اسراف ,برابر

1700 تن سیب زمینی را دفن کردند. البته این کار کوچک آنهاست. کسانی که شعار معیشت مردم را می دادند ، کسانی که می گفتند برای مردم ارزانی خواهیم آورد حال برای ارزان نشدن سیب زمینی آن را دفن می کنند!

اسراف های صد ها برابر بزرگ تر هم می کنند. و صدها برابر این ها حرام خواری می کنند. و الا چگونه ممکن است وزیر بهداشت ما ثروت هزار میلیاردی داشته باشد.

در شرایط گرانی و تحریم! در شرایط بد اقتصادی! چنین اسراف های بزرگی می کنند زیرا آنها شیطان و بدتر از شیطانند. کسانی که از اینها حمایت می کنند هم بندگان این شیاطین هستند.

اسرافکار بنده شیطان است. در شرایط تحریم و گرانی دفن کردن غذای مردم کار شیاطین است.

الحق که این دولت را باید دولت سیب زمینی گندیده نامید.

کسانی که می گویند می خواهیم وام 25 میلیونی خرید خودرو به مردم بدهیم. و با این حیله گری در مدت 6 روز 100 هزار خودروی در انبار مانده بی کیفیت را به قیمت بالاتر و با پول ربا به مردم غالب می کنن.

کسانی که به وضو گرفتن مردم گیر می دهند که آب اسراف شد امروز در برابر دفن میلیون ها کیلو سیب زمینی سکوت می کنند!

منبع اصلی مطلب : خط انقلاب
برچسب ها : مردم ,زمینی ,شرایط ,اسراف ,برابر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : 1700 تن سیب زمینی را دفن کردند